DEN VIKTIGA MEDARBETAREN

DAGGMASKEN

Först behöver du bli bekant med mina medarbetare

Börje Remstam - Min dröm om lustgården

1 800 kvadratmeter odlad yta har varit svår att sköta på egen hand vid sidan av egenföretagande och arbetet i den idella föreningen. Vad mina medhjälpare egentligen gör är svårt att riktigt veta.


Det är viktigt att se till att maskarna alltid har det bra, de behöver god miljö att leva  i, gott om mat för att göra de jobb jag annars tvingas göra. Ju mer mat de får, desto fler blir de. Jag är övertygad att sund trädgårsskötsel står och faller med daggmasken. Detsamma gäller för övrigt allt jordbruk. Många av dagens forskare betraktar daggmasken som en av världens nyckelorganismer. 


Det finns ett 20-tal olika daggmaskarter i Sverige. Daggmasken är gråaktig och upp till 30 centimeter lång. Kompostmasken är rödorange med gulaktig ring och 5-10 centimeter lång. 


OBS! Det finns en maskart till, men den brukar inte tas med vid uppräkning av sorterna, men den är nog så betydelsefull fast inte ur positiv synvinkel som de övriga och vill man ha  det riktigt lättsamt - och tråkigt, ska man odla den.

Den heter latmasken.


Daggmasken står i ett nära samarbete med det övriga livet i jorden, både varelser vi kan se med blotta ögat och den enorma mängden mikroorganismer som vi inte ser, bakterier alger och mikrosvampar. Dessa gör ett förarbete  på det organiska materialet innan masken tar vid. 

Viste du att:

  • Daggmasken arbetar där kompostmasken varit före.
  • Daggmaskarna är tvåkönade men i parning är de två individer som möts.
  • Daggmasken kan bli sex år gammal.
  • Daggmasken är mycket stark. Den kan flytta en jordklump som väger 50-60 gånger sin egna vikt.
  • Daggmasken luftar jorden.