Idag med snart 40 års erfarenhet säger jag:

”Det är helt fantastiskt, och jag är bara förvånad att inte fler har upptäckt detta”

- Börje Remstam


Vad är ekologisk odling?Att odla ekologiskt innebär i korthet att  själva växandet ska fungera så naturligt som möjligt. Ekologisk odling bygger på  förnybara resurser så som exempelvis vid täckodling, där syntetiskt gödsel och kemiska bekämpningsmedel inte används.


Många som odlar ekologisk strävar efter att i så hög mån som möjligt bli och vara självförsörjande. Men den gemensama nämnaren är att använda förnybara resurser och att trädgården ska fungera som ett kretslopp och bevara den biologiska mångfalden.

Bilder från Börjes lustgård